Logo uwwet.nl wetgeving overwegingen rechter juridische bijstand jurisprudentie uitwerkingen rechtspraak juristen regelgeving uitspraken advocaten besluiten notaris wetten rechtsbijstand rechterlijke beslissingen toelichtingen rechtshulp
www.uwwet.nl is er voor iedereen. Wij bedoelen dan ook iedereen.
Bestudeer uw rechten en plichten op uwwet.nl
-
-
Burgerlijk wetboek - boek 6 - algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
artikel 179 - rechtspraak

Onderwerp: AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIEREN

Datum uitspraak: 08-03-2006
Rechtsgebied: Handelszaak
Inhoudsindicatie: Partijen zijn het erover eens dat de schapen van gedaagde de zwoegerziekte hebben overgebracht op de schapen van eiser. Ten gevolge van de besmetting heeft eiser zijn gecertificeerde zwoegervrije status verloren. Eiser houdt gedaagde daarvoor aansprakelijk.De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:
Vooropgesteld moet worden dat artikel 6: 179 BW, voor zover hier van belang, een risicoaansprakelijkheid bevat voor schadetoebrenging door dieren, waarbij de bezitter van het dier aansprakelijk is. De grondslag van deze vordering moet worden gezocht in het gevaar dat schuilt in de eigen energie van het dier en het onberekenbare element dat in die energie ligt opgesloten.


Klik hier voor de hele uitspraak.

-
-
WWW.UWWET.nl
Sinds 2009. Alle rechten voorbehouden.

Uwwet.nl